1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

Станьте патронатними вихователями!

26.09.2018

 

Patronat 2 2

1. Що таке патронат?

Патронат над дитиною (сімейний патронат) – це комплексна послуга, яка передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім’ї патронатного вихователя у період подолання дитиною, її батьками складних життєвих обставин та/або у період прийняття рішення щодо подальшої долі дитини (усиновлення, влаштування до прийомної сім’ї, ДБСТ, під опіку тощо).

Офіційне визначення послуги закріплене ст. 252-256 Сімейного кодексу України

2. Для кого запроваджено послугу патронату?

Послуга патронату над дитиною може застосовуватися у випадках дітей, до яких належать (переважно, але не виключно):

 • діти, які з різних причин тимчасово не можуть перебувати у власній сім‘ї або ж їхні батьки та/чи особи, які їх заміняють, тимчасово не можуть піклуватись про них;
 • діти, чиї батьки та/або особи, які їх заміняють, померли та/чи пропали безвісти;
 • діти з сімей, в яких існує загроза їх життю та здоров‘ю;
 • діти, які зазнали насильства, жорстокого поводження;
 • підкинуті чи безпритульні діти;
 • новонароджені діти, від яких відмовились батьки.

У сім’ї патронатного вихователя одночасно можуть перебувати одна дитина або кілька дітей, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї, які відповідно до рішення органу опіки та піклування потребують захисту й тимчасового догляду, а їх найближче родинне оточення (напр., мати і батько) – підтримки з боку міждисциплінарної команди спеціалістів.

3. У чому полягає необхідність впровадження патронату поряд з іншими формами альтернативної опіки?

Патронат – це комплексна послуга на допомогу дитині та її сім’ї, орієнтована на створення умов для подолання складних життєвих обставин з дотриманням права на сім’ю.

Патронат передбачає активну підтримку батьківства, відновлення спроможності сім’ї/родини самостійно долати труднощі, які перешкоджають належному догляду та вихованню дитини.

4. Хто надає послугу патронату?

   Надання послуги патронату дитині забезпечується, в першу чергу, патронатним вихователем. З моменту передачі її під патронат саме патронатний вихователь несе повну відповідальність за життя, збереження та покращення здоров’я дитини. Він професійно та майстерно налагоджує стосунки з дитиною, яка розлучена зі своїми батьками, оцінює її потреби, створює сприятливі, комфортні умови для розвитку та соціально психологічної реабілітації дитини, формування чи підтримки важливих для неї родинних стосунків, а також готує дитину до повернення у свою родину, або допомагає налагодженню контактів дитини з її новою сім’єю.

Патронатний вихователь, соціальні працівники і біологічні батьки дитини та родичі об’єднанні спільною метою – створення найкращих умов для зростання дитини та подолання складних життєвих обставин, що можуть спричинити остаточне розлучення дитини з батьками і позбавлення останніх батьківських прав.

5. У чому полягає суть послуги патронату над дитиною?

Суть послуги – у забезпеченні сімейного догляду дитині, яка тимчасово залишилися без батьківського піклування, а також – у забезпеченні вирішення кожного такого випадку у спосіб, який відповідатиме найкращим інтересам дитини за умови підтримки її сім’ї.

Надання послуги патронату здійснюється за таким алгоритмом:

 1. Виявлення дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, що здійснюється будь-яким спеціалістом сфери освіти (вчитель, вихователь тощо) або сфери охорони здоров’я (лікар, медична сестра тощо), представником громади або небайдужим членом родини.
 2. Оцінка потреб дитини чи оцінка її безпеки спеціалістами, групи невідкладного реагування.
 3. Створення безпечних умов для дитини, в разі потреби – термінове розміщення до медичного закладу з метою обстеження дитини та виявлення потреби у стаціонарному лікуванні.
 4. Влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя здійснюється у тому випадку, якщо на попередньому етапі визначено, що саме ця послуга найкраще відповідає потребам конкретної дитини.
 5. З моменту розміщення дитини під патронат формується міждисциплінарна команда для розроблення спільного індивідуального плану захисту цієї дитини та пошуку найкращих варіантів вирішення її подальшої долі.
 6. Активна підтримка дитини в умовах патронату та соціальний супровід батьків/родичів/законних представників дитини з метою подолання складних життєвих обставин, що призвели до розлучення з дитиною.
 7. Постійний моніторинг досягнутих результатів та впливу наданих послуг на можливість або неможливість повернення дитини до своєї родини. За наявності високого рівня ризиків – пошук для дитини нової сім’ї.
 8. Прийняття рішень щодо повернення дитини до біологічної сім’ї або усиновлення дитини або влаштування під опіку, до прийомної сім’ї чи ДБСТ.
 9. Підтримка дитини та її сім’ї на закріплення результатів та успішне завершення роботи з випадком.

6. Які рішення приймаються щодо дитини ПІСЛЯ її розміщення у сім’ї патронатного вихователя?

Щодо дитини, влаштованої під патронат, послідовно вивчаються два можливі шляхи вирішення подальшої долі:

 1. В першу чергу розглядається можливість повернення дитини до її біологічної сім’ї чи найближчого родинного оточення.
  • якщо дитину виявлено без супроводу, проводяться роботи з пошуку батьків або ж осіб, які їх заміщають;
  • якщо дитину вилучено безпосередньо з сім’ї через недбалість батьків, розглядається можливість підвищення батьківського потенціалу через спеціальне навчання;
  • якщо дитину вилучено через тимчасові труднощі батьків, інших законних представників, спричинені соціальними, економічними чи навіть політичними факторами, розглядаються шляхи підтримки сім’ї задля виходу її з кризового становища.
 2. За наявності фактів, що вказують на неможливість повернення дитини до своєї родини (батьки та/чи родичі відсутні або уникають співпраці з представниками міждисциплінарної команди), для дитини шукають потенційних усиновлювачів або іншу форму довготривалого сімейного влаштування – прийомну сім’ю, опікунів, ДБСТ, які відповідають найкращим інтересам конкретної дитини.
  • У разі, якщо батьки дитини позбавляються прав щодо її виховання, патронатний вихователь забезпечує підготовку дитини до влаштування у нову сім’ю та надає підтримку в процесі налагодження дитиною нових стосунків.

7. Хто може бути патронатним вихователем?

Патронатним вихователем може бути повнолітня особа, яка є громадянином України, має досвід виховання дітей, спільно з добровільним помічником пройшов/ла курси професійної підготовки за спеціальною програмою підготовки патронатних вихователів та отримала відповідну рекомендацію, зі згоди всіх членів своєї сім’ї готова до розміщення під патронат дітей за місцем свого проживання і уклала з відповідним органом опіки та піклування договір про надання послуг патронату.

Патронатними вихователями не можуть бути особи, зазначені у статті 212 Сімейного кодексу України, а також особи, чиї діти були засуджені, перебувають/перебували у конфлікті з законом.
Патронатний вихователь не може поєднувати надання послуг патронату над дитиною з іншими видами діяльності, які перешкоджатимуть якісному виконанню умов договору про патронат над дитиною.

Патронатний вихователь здійснює свою професійну діяльність щодо догляду та виховання дітей в умовах своєї сім’ї, залучаючи до надання послуг в суботні, недільні дні та вечірні години добровільного помічника із числа членів сім’ї. Залучення ще одного члена сім’ї обґрунтовується потребою гарантії у забезпеченні безпеки дитини; підтримки у виконанні певних обов’язків з догляду, особливо у разі влаштування одночасно декількох дітей, немовляти, дітей з особливими потребами тощо.

Кандидатам, що мають намір стати патронатними вихователями необхідно звернутися до місцевого Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для отримання додаткової інформації щодо процесу запровадження цієї послуги в громаді та подати відповідний пакет документів, зокрема:

 • заява;
 • копія свого паспорта та кандидата у помічники патронатного вихователя;
 • довідка про склад сім’ї (форма № 3);
 • копія трудової книжки (за наявності);
 • висновки про стан свого здоров’я та кандидата у помічники патронатного вихователя;
 • довідки від нарколога, психіатра та фтизіатра, в т.ч. і для осіб, які проживають разом із кандидатом у патронатні вихователі;
 • довідки про відсутність судимості, в т.ч. і у повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі;
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 • письмова згода на влаштування дітей до цієї сім’ї усіх повнолітніх членів сім’ї кандидата у патронатні вихователі, які проживають разом з ним, а також дітей, за умови досягнення ними віку, коли вони спроможні самостійно висловлювати свою думку.

До процесу первинного відбору сімей – кандидатів також залучається місцева служба у справах дітей, організацію навчання за програмою підготовки кандидатів у патронатні вихователі забезпечує обласний ЦСССДМ.

 

8. Як довго дитина може перебувати під патронатом?

Термін перебування дитини під патронатом визначається її індивідуальними потребами та залежить від складності життєвих обставин, які спричинили її влаштування, але не має перевищувати 3 місяці.

Практика показує, що в окремих випадках є потреба в подовженні термінів, але такі дії виключно за рішенням органу опіки та піклування після перегляду справи дитини та її батьків, при цьому мають бути враховані психологічні особливості розвитку дитини та її думка, якщо вона досягла відповідного віку.

Загальний термін перебування дитини в патронаті не повинен перевищувати 6 місяців.

9. Яким чином фінансується послуга патронату над дитиною?

За надання послуги патронатний вихователь щомісяця отримує:

 • грошове забезпечення в розмірі 5-ти прожиткових мінімумів для працездатних осіб;
  при влаштуванні 2-х і більше дітей, віком до 1 року, неповнолітньої вагітної, дитини з ВІЛ, грошове забезпечення збільшується на 10% за кожну дитину та категорію, але сумарно не перевищує 50%;
 • соціальну допомогу на утримання та виховання дитини в розмірі 2-х прожиткових мінімумів відповідно до віку дитини;
 • сплату єдиного внеску за загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя.

Фінансування послуги патронату над дитиною у 2017 – 2018рр. забезпечується за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам.

Економічний ефект запровадження послуги патронату досягається за рахунок інтенсивності роботи з вирішення проблем дитини та її сім’ї, використання міждисциплінарного підходу та технології ведення випадку, що дозволяє прискорити процес вироблення оптимальних рішень та їх прийняття з врахуванням найкращих інтересів дитини.

Як результат – загальні витрати на надання послуг одній дитині в сім’ї патронатного вихователя в 2 рази менші ніж в ЦСПРД, і в 2,2 менше, ніж в будинку дитини.

10. Чи закріплена послуга патронату над дитиною законодавчими та нормативно-правовими актами?

Послуга патронату над дитиною закріплена наступними законодавчими та нормативно правовими актами, суть яких зазначена у нижченаведеній таблиці:

1. Закон України від 26.01.2016 р. №936-VIII
«Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми»
Законодавчо закріплює нову для України послугу, яка дозволить уникнути негативного для дитини досвіду інституційного розміщення та за забезпечить її тимчасове проживання в умовах професійно підготовленої сім’ї патронатного вихователя.
Закон також закріплює низку понять: «діти, які перебувають у складних життєвих обставинах», «діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», «забезпечення найкращих інтересів дитини», удосконалено механізми та процедури прийняття рішень щодо захисту дитини за місцем її проживання.
2. Закон України від 19.10.2016 № 1692-VIII
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із запровадженням патронату над дитиною»
Визначає механізми оплати послуг патронатних вихователів та їх пенсійного забезпечення.
Вводить норму, завдяки якій патронатні вихователі підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, а платником єдиного внеску на здійснення цього страхування є роботодавець.
3. Закон України від 20.12.2016 № 1794-VIII
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо оплати послуг патронатних вихователів»
Вводить державну субвенцію місцевим органам виконавчої влади на розвиток послуг патронату над дітьми як альтернативи притулкам, інтернатам.
Виділення такої субвенції має стимулювати місцеві органи влади запроваджувати послугу сімейного патронату та поступово закривати інтернати.
4. Данні зміни знайшли своє відображення в Законі України від 21.12.2016р. № 1801-VIII
«Про Держаний бюджет України на 2017 рік»
Передбачено цільову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2017 році послуг 154 сімей патронатних вихователів та виплату соціальної допомоги на дітей, влаштованих під патронат.
5. Проект постанови КМУ № 148 від 16.03.2017р.
«Деякі питання здійснення патронату над дитиною»
Визначає:
порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя;
організацію процесу влаштування, перебування та вибуття дитини;
виплату соціальної допомоги на утримання дитини та оплату послуг патронатного вихователя;
формат типового договору із закріпленими обов’язками і правами органу опіки та піклування щодо влаштованої дитини, як замовника послуги та патронатного вихователя, як її надавача.