1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

Програми розвитку ОТГ

Програма економічного і соціального розвитку Грушівської сільської ради (Грушівська ОТГ) на 2017-2020 роки зі змінами рішенням сесії Грушівської сільської ради Дніпропетровської області VII скликання від 20 грудня 2018 року №216/XXII-VII-1; XXII-VII-2.

Програма економічного і соціального розвитку  Грушівської сільської ради (Грушівська ОТГ) на 2017-2020 роки

Стратегія розвитку Грушівської об’єднаної територіальної громади Дніпропетровської області на 2017-2025 роки

Програма економічного і соціального розвитку Грушівської сільської ради (Грушівська ОТГ) на 2016-2017 роки.

Програма економічного і соціального розвитку Грушівської сільської ради на 2016 рік розроблена відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Програма економічного і соціального розвитку Грушівської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік (надалі Програма) розроблена виконавчим комітетом на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі об’єднаної територіальної громади та прогнозів і пропозицій підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади. Програма розроблена на підставі Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. № 1602- ІІІ; постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»; вимог до реалізації Плану дій “Україна – ЄС», Розпорядження КМУ від 01.10.2014 року № 902 «Про національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року» та Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 років умовах глобалізацій них викликів».prst

Метою програми є:

зростання добробуту і підвищення якості життя населення Грушівської сільської ради за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Грушівської сільської ради на 2016 рік.

ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

НА 2016 РІК

 Діяльність виконавчого комітету та депутатського корпусу Грушівської об’єднаної територіальної громади буде спрямована на вирішення основних завдань – зростання промислового та сільськогосподарського виробництва на основі його інноваційно – інвестиційної складової, залучення та активізація стимулів до зростання рівня оплати праці та збільшення реальних доходів громадян, зняття гостроти проблеми зайнятості та якісного розвитку соціальної інфраструктури. Успішне виконання Програми дозволить продовжити зростання економіки темпами, які забезпечили макроекономічну стабільність у сільській раді, досягти більш високої продуктивності праці, посилити конкурентоспроможність продукції.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРУШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Показники економічного і соціального розвитку  Грушівської об’єднаної територіальної громади на 2016 – 2017 роки характеризують динаміку розвитку господарського комплексу, яку передбачено досягти в результаті реалізації запланованих в Програмі заходів, цільових проектів та бізнес-планів.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання запланованих завдань та основних показників економічного і соціального розвитку громади на 2016 рік забезпечить:

1.Збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів.

2.Насичення внутрішнього та зовнішнього ринку виробленою продукцією.

3.Збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку громади

4.Покращення якості роботи об’єктів інфраструктури.

5.Підвищення якості та доступності надання медичної допомоги.

6.Стабілізація і розвиток мережі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб кожного населеного пункту та з урахуванням демографічної ситуації.