1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

нформація Грушівської сільської ради про оголошення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної форми власності

07.08.2020

А У К Ц І О Н

 

Інформація Грушівської сільської ради про оголошення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної форми власності

 

Грушівська сільська рада оголошує конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної форми власності

Місце розташування земельної ділянкиКадастровий номерОрієнтовна плоша земельної ділянки, гаКатегорія земель
1Грушівська сільська рада1220384400:01:002:0061        33,5 гаЗемлі сільськогосподарського призначення

 

УМОВИ КОНКУРСУ:

Переможець конкурсу забезпечує підготовку та проведення земельних торгів відповідно до чинного законодавства.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка « На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити інформацію ( пропозицію) про вартість з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, строк ( у календарних днях), а також згоду на фінансування підготовки та проведення земельних торгів.

Фінансування підготовки та проведення земельних торгів здійснюється за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат у відповідності до глави 21 Земельного кодексу України за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

Прийняття заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповного обсягу або невідповідності наданих документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ НА КОНКУРС З ВІДБОРУ ВИКОНАВЦІВ:

  • заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів;
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби і мають відмітку у паспорті ( для претендента – фізичної особи – підприємця);
  • згода на обробку персональних даних ( для претендента-фізичної особи-підприємця);
  • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;
  • копія ліцензії;
  • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента;
  • інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

Критерії  відбору: вартість робіт, строк виконання робіт та досвід виконання подібних робіт – у рівних частках.

СТРОК ПОДАННЯ КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

ДО 07 ВЕРЕСНЯ 2020 року ( включно)

Поштова адреса, за якою подаються документи: вул. О.Довженка, 16, с. Грушівка, Апостолівський район Дніпропетровська область, 53850, приміщення сільської ради.

Інформація про проведення конкурсу : конкурс відбудеться 10.09.2020 року о 10-00 годині за адресою: с. Грушівка вул.. О.Довженка, 16, приміщення сільської ради.