1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

24.09.2019

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «Токівський гранкар’єр», код
ЄДРПОУ 42950338
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання ТОВ «Токівський гранкар’єр»
зареєстроване за адресою: Україна, 04050, м. Київ, вул Дегтярівська 9, контактний телефон
+38 (097) 696-08-76, e-mail: uagbuhgalter2018@gmail.com, директор Соловйов Кирило
Олександрович.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність передбачає промислову розробку Південної частини ділянки
«Водопад» Токівського родовища граніту, придатного для отримання блочної продукції з
декоративного каменю. Планована ділянка раніше не розроблялася.
Для затвердження геологічних та промислових запасів у 2019 році силами ТОВ
«Токівський гранкар’єр» за договором з ВК «Геолог» була виконана попередня геологоекономічна оцінка Південної частини ділянки «Водопад» Токівського родовища гранітів в
якості блокової сировини в Апостолівському районі Дніпропетровської області згідно вимог
ДКЗ України. Запаси Південної частини ділянки «Водопад» Токівського родовища гранітів
апробовані Протоколом ДКЗ України № 4861 від 16.08.2019 р. Балансові запаси основної
корисної копалини -748 тис. м3
, спільнозалягаючої – 26 тис. м3
. Мінімальний промисловий
вихід блоків – 31,9%.
До основної корисної копалини Південної частини ділянки «Водопад» Токівського
родовища гранітів відносяться незмінені граніти (блокове каміння), до супутньої корисної
копалини – порушені вивітрюванням граніти (камінь бутовий та щебінь будівельний).
Умови залягання корисної копалини прості. До пухких розкривних порід
відносяться: ґрунтово-рослинний шар, суглинки палеві, глини бурі, пісок та жорств’яноглиниста кора вивітрювання. До скельних розкривних порід віднесені вивітрені граніти.
Якість корисної копалини відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-197:2009 «Будівельні
матеріали. Матеріали облицювальні із природного каменю та блоки для їх виготовлення.
Номенклатура показників», ДСТУ Б EN 1467:2007 «Камінь природний. Блоки необроблені.
Вимоги», а плити та вироби з них – за вимогами ДСТУ Б EN 1468:2007 «Камінь природний.
Плити необроблені. Вимоги» та ДСТУ Б EN 1469:2007 «Вироби з природного каменю.
Облицювальні плити. Вимоги».
За рівнем природної радіоактивності корисна копалина Південної частини ділянки
«Водопад» Токівського родовища гранітів відноситься до ІІ класу застосування, тобто може
використовуватись для всіх видів будівництва без обмежень. Відходи від виробництва блоків
відповідають вимогам відповідних стандартів і будуть використані для виробництва каменю
бутового, щебеню та відсівів.
Технічна альтернатива 1.
Приймається транспортна система розробки родовища відкритим способом із
зовнішнім розташуванням відвалів розкривних порід. Розробка розкривних порід
здійснюватиметься екскаватором FH-255. Транспортування пухких розкривних порід у
відвал здійснюється автосамоскидом КрАЗ-65055 в/п 16,0 т.
Технологічна схема добувних робіт передбачає одержання товарних блоків в дві
стадії шляхом відокремлення від масиву монолітів, перекидання їх на підошву уступу, а
потім розділення монолітів на блоки потрібних розмірів. Відокремлення моноліту від
масиву проводиться безвибуховими методами за допомогою алмазно-канатних машин
«SUPER GRENFILL-45», НРС та металевих клинків. Буріння шпурів здійснюється буровою
установкою «TIGERLINE», «DRILLER» або перфораторами «TIGER – V24».
Перевезення блоків на склад і відходів на переробку – автосамоскидом КрАЗ-65055
та фронтальним навантажувачем CAT – 980Н. Забезпечення кар’єру стисненим повітрям
здійснюється від компресора ВВ – 32/8. Для виконання допоміжних робіт використовується
бульдозер ДЗ-171.1-03 на базі трактора Т-170.
Переробку відходів на щебінь передбачається здійснювати на пересувній дробильносортувальній установці СМД-187, що буде розташовуватись на промисловому майданчику та
забезпечить сортування щебеню на фракції. Пилеподавлення та зрошування кар’єрних доріг і
території проммайданчика здійснюватиметься поливомиючою машиною ПМ – 13013.
Технічна альтернатива 2.
Розробка аналогічних родовищ здійснюється відокремленням моноліту від масиву з
використання буро-вибухових методів. Для відокремлення моноліту від масиву у скельній
породі пробурюється стрічка шпурів, у які встановлювалася вибухова речовина (димний
порох, амоніт та інш.).
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Розвідана Південна частина ділянки «Водопад» Токівського родовища гранітів
знаходиться на землях Токівського сільської ради Апостолівського району
Дніпропетровської області на відстані 1,5 км на північний схід від с. Токівське. Запаси
корисних копалин підраховані та затверджені в межах ліцензійної ділянки, родовище
детально розвідане та вивчене.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається у зв’язку з тим, що територія планованої діяльності визначена
георгафічними координатами та контурами затверджених геологічних запасів Південної
частини ділянки «Водопад» Токівського родовища гранітів.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є забезпечення ТОВ
«Токівський гранкар’єр» сировиною для будівельної промисловості та індивідуальних
виробів, надання робочих місць, можливість поповнення державного та місцевого
бюджетів. Отримані в результаті геологорозвідувальних робіт результати свідчать про
економічну доцільність промислової розробки ділянки родовища.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Загальна площа, на якій проводилося геологічне вивчення Токівського родовища
гранітів – 14,94 га. Площа розвіданих і підрахованих запасів Південної частини ділянки
«Водопад» – 4,35 га. Режим роботи кар’єру сезонний – 260 днів на рік при п’ятиденному
робочому тижні в одну 8 годинну робочу зміну. Розрахунковий термін служби кар’єру
складає 46 років.
Середньорічна виробнича потужність видобутку 16261 м3 гірничої маси, в тому
числі 6,0 тис. м3 блоків. Середня глибина кар’єру на кінець відпрацювання – 30,0 м.
Потужність пухких розкривних порід 0,0 – 13,0 м, в середньому – 1,3 м, скельних –0,0 – 4,0 м,
в середньому – 1,0 м. Потужність гранітів незмінених коливається від 35,6 до 58,5 м і в
середньому складає 47,8 м, потужність гранітів порушених вивітрюванням складає 0,0-
4,06 м, середня – 1,3 м. Інженерно-геологічні умови родовища прості. Розрахунковий
водоприплив у кар’єр на кінець відпрацювання складе 46,0 м3
/добу.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
– дотримання вимог ДСП 173-96 щодо нормативної СЗЗ;
– дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо ГДК та ОБРВ;
– дотримання нормативів граничнодопустимих викидів від стаціонарних джерел
згідно вимог наказу Мінприроди України №309 від 27.06.2006;
– дотримання нормативних рівнів шуму на межі житлової забудови згідно вимог
ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»;
– дотримання вимог із поводженням з відходами згідно до закону України «Про
відходи»;  дотримання вимог Водного кодексу України щодо охорони вод;
– дотримання вимог щодо охорони родючого шару ґрунту згідно до закону
України «Про охорону земель»
щодо технічної альтернативи 2
Дотримання нормативної величини радіуса зони вибухових робіт та нормативних
рівнів шуму при вибухах на межі житлової забудови згідно вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист
територій, будинків і споруд від шуму»; використання мокрих методів пилоподавлення при
вибухових роботах.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання розмірів санітарно-захисної зони, погоджених та відведених меж
планованої території, прибережно-захисної смуги р.Кам’янка.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається у зв’язку з тим, що територія планованої діяльності визначена
георгафічними межами та контурами геологічних запасів Південної частини ділянки
«Водопад» Токівського родовища гранітів.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Еколого-інженерну підготовку і захист території виконати у необхідному обсязі згідно
чинного законодавства, а саме: водовідведення та осушення території; складування
розкривних порід у зовнішні відвали на борту кар’єру. Організація під’їзних та
внутрікар’єрних доріг. Організація нагірних канав для відведення дощових і талих вод.
Збереження зелених насаджень в межах планованого проммайданчика.
щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерну підготовку і захист території виконати у необхідному обсязі згідно
чинного законодавства при проведенні підривних робіт.
щодо територіальної альтернативи 1
Еколого-інженерну підготовку і захист території виконати у необхідному обсязі
згідно чинного законодавства в межах Південної частини ділянки «Водопад» Токівського
родовища гранітів.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається у зв’язку з тим, що територія планованої діяльності визначена
георгафічними межами та контурами геологічних запасів Південної частини ділянки
«Водопад» Токівського родовища гранітів.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат: зміни не очікуються.
Геологічне середовище: порушення земної поверхні на площі 4,35 га з утворенням
кар’єрної виїмки на глибину до 30,0 м.
Водне середовище: господарсько-питні потреби за рахунок привозної води питної
якості. Вплив на підземні води внаслідок дренування та відкачки кар’єрної води та на
поверхневі водні об’єкти внаслідок скиду очищених кар’єрних вод у р. Кам’янка.
Повітряне середовище: викиди забруднюючих речовин при проведенні розкривних
та видобувних робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт та двигунів
автотранспортних засобів та здування пилу з відвалів кар’єру. В атмосферне повітря
здійснюються викиди речовин у вигляді суспендованих твердих часток, недиференційованих
за складом, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, вуглеводнів граничних
С12-С19, парникових газів.
Шумове середовище: незначне шумове навантаження, пов’язане з роботою
гірничо-транспортних засобів та ремонтних робіт.
Грунти: зняття ГРШ на площі 4,35 га, відведеної під розробку кар’єру. Після
відпрацювання родовища передбачена рекультивація порушених земель.
Рослинний і тваринний світ: тимчасове збіднення флори і фауни. ПЗФ та
перспективні для заповідання території відсутні.
Техногенне середовище: утворення відходів здійснюється у відповідності з
санітарними нормами та технікою безпеки.
Архітектурна, археологічна та культурна спадщина: об’єкти архітектурної,
археологічної та культурної спадщини на планованій ділянці відсутні.
щодо технічної альтернативи 2
В атмосферне повітря здійснюються викиди речовин під час підривних робіт у
вигляді суспендованих твердих часток, недиференційованих за складом, оксиду вуглецю,
діоксиду азоту.
щодо територіальної альтернативи 1
Територія планованої діяльності визначена географічними координатами та
контурами затверджених геологічних запасів Південної частини ділянки «Водопад»
Токівського родовища гранітів.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається у зв’язку з тим, що територія планованої діяльності визначена
георгафічними межами та контурами геологічних запасів Токівського родовища гранітів.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планова діяльності належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із
аб. 1 ч. 3 п.3 ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, № 2059-VIII від 29 травня
2017 року (видобувна промисловість: видобування корисних копалин).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з ОВД відповідно до ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-
VIII від 29 травня 2017 року, а саме: геологічне середовище; природне середовище;
поверхневі та підземні води, грунти, ландшафт, рослинний та тваринний світ, соціальне та
техногенне середовище. Будуть враховані зауваження та пропозиції, які надійдуть в
результаті громадських обговорень.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої
додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;
– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також
на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок
громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес
реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде Спеціальний дозвіл на користування надрами з метою промислової розробки Південної
частини ділянки «Водопад» Токівського родовища гранітів, виданий Державною службою
геології та надр України.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) (орган,
до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів
Дніпропетровської ОДА. Поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, Тел.: (096)
512-94-24, (0562) 46-41-61 е-mail: ecology@adm.dp.gov.ua.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа)