1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

Рішення № 118/XI – VІІ від 22 грудня 2016 року, Додаток 1, 3,4,6

01.03.2017

gerb_black and white
УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ГРУШІВСЬКА   СІЛЬСЬКА    РАДА
ДНІПОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

VII СКЛИКАННЯ

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2016 року

№ 118/XI-VII

с. Грушівка
“Про бюджет Грушівської  сільської ради  на 2017 рік”
    Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України,  Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі висновків постійних комісій сільської ради,  Грушівська  сільська рада
 ВИРІШИЛА:
1.Визначити на 2017 рік :

доходи   бюджету Грушівської  сільської ради  у сумі 27725,6тис.  грн., в тому числі  доходи загального фонду  бюджету Грушівської сільської ради 27723,1 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету  Грушівської  сільської ради –2,5тис. грн. , згідно з додатком 1 до цього рішення.

видатки  бюджету  Грушівської  сільської ради  у сумі 27725,6 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету  Грушівської сільської ради у сумі   27723,1  тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету Грушівської  сільської ради у сумі  2,5 тис.грн., згідно з додатком 2  до цього рішення. 2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету Грушівської сільської ради на 2017  рік у розрізі тимчасової класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів , у тому числі по загальному фонду 27723,1 тис. грн. та спеціальному фонду 2,5 тис.  грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського  бюджету в сумі 6,0 тис. грн.
 2. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.
 3. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету  Грушівської сільської ради  на 2017 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці  (код 2110);

– нарахування на оплату праці (код 2120);

– медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220);

– продукти харчування (код 2230);

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

– дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281);

–  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282);

–  трансферти органам управління інших рівнів ( код 2620);

–  соціальне забезпечення ( код 2700).

6 .Затвердити в складі видатків бюджету Грушівської  сільської ради кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 754,0 тис. грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.

 1. 7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Грушівської  сільської ради об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. 8. Розпорядникам коштів бюджету Грушівської сільської ради забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. 9. Установити, що у загальному фонді бюджету Грушівської сільської ради  на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Грушівської сільської ради на 2017  рік у частині доходів є надходження, визначені 69-1 Бюджетного кодексу України .
 4. Надати право сільському голові у процесі виконання бюджету сільської ради об’єднаної територіальної громади за поданням заступника сільського голови з питань планування бюджету та фінансових питань діяльності виконавчих органів ради, виконавчого комітету сільської ради,  за погодженням з комісією сільської ради  з питань планування фінансів, бюджету, та соціально – економічного розвитку  протягом бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями з наступним затвердженням їх на сесіях сільської ради перерозподіл видатків за бюджетною класифікацією та обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу затверджених бюджетних призначень  за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету з внесенням відповідних змін до додатків до рішення сільської ради та переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.
 5. З метою забезпечення своєчасного використання коштів, які надходять до бюджету сільської ради у вигляді додаткових дотацій та субвенцій з інших бюджетів, у тому числі з Державного бюджету України, і мають суто цільовий характер, та за умови отримання зазначених коштів в обсягах, що перевищують річні планові призначення на поточний рік або отримання додаткових трансфертів з інших бюджетів, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету, враховуючи періодичність проведення сесій сільської ради, надати право сільському голові своїми розпорядженнями, за поданням заступника сільського голови з планування бюджету та фінансових питань діяльності виконавчих органів ради, виконавчого комітету сільської ради за погодженням із комісією сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку збільшувати доходну та видаткову частини сільського бюджету на суми додатково отриманих трансфертів з державного та інших бюджетів з наступним затвердженням на сесіях сільської ради.
 6. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право виконавчому комітету Грушівської сільської ради вносити зміни до цього рішення, погоджені з постійною комісією сільської ради з питань бюджету і фінансів, до розпису сільського  бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством:

за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів сільського  бюджету за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 „Про бюджетну класифікацію” (зі змінами).

Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях Грушівської сільської ради.

 1. Додатки №1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку сільської ради.
             Сільський голова :                                         Попельнюк   В. О.
отг. ГрушівськаДодаток 1
до рішення № 118/XI -VII
“Про _бюджет на 2017 рік”
від 22.12.2016 року
Доходи бюджетГрушівської  с/ради на 2017 рік
(грн.)
КодНайменування згідно з класифікацією доходів бюджетуВсьогоЗагальний фондСпеціальний фонд
Всьогов т.ч. бюджет розвитку
10000000Податкові надходження8006571,008004071,002500,000,00
11000000Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості4217192,004217192,000,000,00
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб4215040,004215040,000,000,00
11010100Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати3469113,003469113,000,000,00
11010400Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата575664,00575664,000,000,00
11010500Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування170263,00170263,000,000,00
11020000Податок на прибуток підприємств2152,002152,000,000,00
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності2152,002152,000,000,00
14000000Внутрішні податки на товари та послуги449172,00449172,000,000,00
14040000Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів449172,00449172,000,000,00
18000000Місцеві податки3337707,003337707,000,000,00
18010000Податок на майно1781225,001781225,000,000,00
18010200Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості12156,0012156,000,000,00
18010300Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості24443,0024443,000,000,00
18010400Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості54874,0054874,000,000,00
18010500Земельний податок з юридичних осіб436309,00436309,000,000,00
18010600Орендна плата з юридичних осіб231222,00231222,000,000,00
18010700Земельний податок з фізичних осіб807159,00807159,000,000,00
18010900Орендна плата з фізичних осіб215062,00215062,000,000,00
18050000Єдиний податок1556482,001556482,000,000,00
18050300Єдиний податок з юридичних осіб173795,00173795,000,000,00
18050400Єдиний податок з фізичних осіб478851,00478851,000,000,00
18050500Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків903836,00903836,000,000,00
19000000Інші податки та збори2500,000,002500,000,00
19010000Екологічний податок2500,000,002500,000,00
19010100Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення1000,000,001000,000,00
19010300Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини1500,000,001500,000,00
20000000Неподаткові надходження34463,0034463,000,000,00
22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності34463,0034463,000,000,00
22010000Плата за надання адміністративних послуг29400,0029400,000,000,00
22012500Плата за надання інших адміністративних послуг29400,0029400,000,000,00
22090000Державне мито5063,005063,000,000,00
22090100Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування178,00178,000,000,00
22090400Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України4885,004885,000,000,00
РАЗОМ ДОХОДІВ8041034,008038534,002500,000,00
40000000Офіційні трансферти19684600,0019684600,000,000,00
41000000Від органів державного управління19684600,0019684600,000,000,00
41020000Дотації7437500,007437500,000,000,00
41020100Базова дотація3155800,003155800,000,000,00
41020200Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам4281700,004281700,000,000,00
41030000Субвенції12247100,0012247100,000,000,00
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам7188300,007188300,000,000,00
41034200Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам5058800,005058800,000,000,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ27725634,0027723134,002500,000,00
Спеціаліст (економіст)Я. М. Богомол

Додаток № 3.

Додаток № 4.

Додаток № 6.