1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

 
УКРАЇНА
Грушівська сільська рада
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Дніпропетровської області
XXVIIІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
18.10.2019 с. Грушівка № 286/XXVIІI-VII
«Про затвердження плану заходів з підготовки проєкту бюджету об'єднаної територіальної громади на 2020 рік та його прогнозу на 2021- 2022 роки»

Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 142-р «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки», враховуючи лист Міністерства фінансів України від 05 вересня 2019 року №05110-14-6/22284 «Про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки», з метою забезпечення своєчасного складання проєкту бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та його прогнозу на 2021 – 2022 роки сільська рада вирішила:

  1. Затвердити План заходів з підготовки проєкту бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та його прогнозу на 2021 – 2022 роки (далі – План заходів), що додається.
  2. Заступникам сільського голови згідно з розподілом функціональних повноважень, начальникам відділів виконавчого комітету сільської ради, керівникам бюджетних установ і організацій, що отримують кошти бюджету об’єднаної територіальної громади – розпорядникам і одержувачам, забезпечити виконання затвердженого Плану заходів.
  3. Фінансово-економічному відділу виконавчого комітету сільської ради забезпечити здійснення загальної організації роботи щодо підготовки та затвердження проєкту бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік відповідно до вимог, визначених Бюджетним кодексом України, та складання його прогнозу на 2021 – 2022 роки.
  4. Під час підготовки та затвердження проєкту бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та його прогнозу на 2021 – 2022 роки забезпечити:

1) формування доходної частини відповідно до показників соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, з урахуванням тенденцій надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади, розширення бази оподаткування, всіх фіскальних можливостей та заходів, що вживатимуться для залучення додаткових надходжень;

2) формування видаткової частини ;

3) дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, що споживаються бюджетними установами;

4) спрямування коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження з метою економного та раціонального витрачання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері.

5. Фінансово-економічному відділу виконавчого комітету сільської ради забезпечити коригування показників доходної та/або видаткової частин проєкту бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та його прогнозу на 2021 – 2022 роки у разі зміни  прогнозних показників, що впливають на формування бюджету (індексу споживчих цін, тарифів на оплату енергоносіїв, розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо).

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської  ради з питань планування фінансування, бюджету, та соціально- економічного розвитку

В.о. сільського голови Ю. М. Мирошниченко

Додатки :

План заходів