1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

 
УКРАЇНА
Грушівська сільська рада
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Дніпропетровської області
IІІ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
22.12.2020 с. Грушівка № 32/ІІІ-VIIІ
Про бюджет Грушівської сільської територіальної громади на 2021рік (код бюджету 04507000000)

Керуючись Бюджетним кодексом України, на підставі пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», враховуючи висновки постійних комісій сільської ради , сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 41 952 673 гривні, у тому числі доходи загального фонду бюджету сільської  територіальної громади – 41 300 352 гривні та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 652 321 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі                       41 952 673 гривні, у тому числі видатки загального фонду бюджету сільської  територіальної громади – 41 300 352 гривні та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 652 321 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 5 000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду бюджету сільської  територіальної громади, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.
 3. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію сільських програм у сумі 2 885 299 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
 4. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
 5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

 1. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення ;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах, з подальшим їх повернення до кінця бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів.
 2. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітетові сільської ради в особі сільського голови отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021  року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 1. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітетові сільської ради в особі сільського голови у процесі виконання бюджету об’єднаної територіальної громади протягом бюджетного року здійснювати за погодженням з постійною комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів, та торгівлі з подальшим затвердженням на сесіях сільської ради:

перерозподіл видатків за кодами  програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів і обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним і спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади, у тому числі переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, переліку сільських  програм, що фінансуються за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, переліку комунальних підприємств і установ, яким надається фінансова підтримка з бюджету об’єднаної територіальної громади;

врахування трансфертів з державного та інших бюджетів у доходній та видатковій частинах бюджету об’єднаної територіальної громади після прийняття відповідних рішень та нормативно-правових актів, визначення головного розпорядника за цими коштами;

передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого, якщо після прийняття рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади  відповідальність за виконання функцій  або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, переходить від одного розпорядника до іншого.

 1. На виконання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади, розпорядникам нижчого рівня та одержувачам коштів забезпечити:

в першочерговому порядку потребу в коштах на: оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань;

особистий контроль за реалізацією заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, у тому числі шляхом оснащення бюджетних установ і організацій сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

 1. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
 2. На виконання вимог частини другої статті 77 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування  фінансування, бюджету, та соціально-економічного розвитку своїм розпорядженням вносити  зміни до цього рішення з метою приведення його у відповідність до Закону.
 3. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Сільському голові забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської  ради з питань планування фінансування, бюджету, та соціально- економічного розвитку .

Сільський голова С. В. Мариненко

Додатки :

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4