1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

 
УКРАЇНА
Грушівська сільська рада
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Дніпропетровської області
XXХІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
13.02.2020 с. Грушівка № 376/XXХІ-VII
« Про відмову розгляду заяви ДП «Кривбаспром- водопостачання» щодо підвищення тарифів на питну воду на території Грушівської ОТГ»

Ррозглянула листа Державного промислового підприємства «Кривбаспромводопостачання» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання від 24.01.2020 року, разом з пояснювальною запискою, додатками та пропозицією погодження нових тарифів на централізоване водопостачання на території Грушівської ОТГ.
Керуючись Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни і ціноутворення», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про державне регулювання в сфері комунальних послуг», постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» для суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, передбачено встановлення тарифів на комунальні послуги на рівні, що буде покривати економічно обґрунтовані витрати в собівартості цих послуг та інвестиційну складову, сесія Грушівської сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

І. Залишити  заяву  ДП  «Кривбаспромводопостачання», щодо підвищення тарифів на центральне водопостачання  питної  води,  від 24.01.2020 року, без розгляду, так як:

1) Відповідно до частини десятої статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»: у разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.

Водночас, слід зазначити, що з урахуванням постійного зростання основних складових тарифів, зокрема, мінімальної заробітної плати, вартості електричної енергії, реактивів, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, тарифи, які були затверджені  виконавчим комітетом Грушівської сільської ради Дніпропетровської області переглядалися  та почали діяти з 01.07.2019 року.

2) Вказані тарифи переглядалися з урахуванням  фактичного об’єму отриманих послуг та прогнозованих обсягів централізованого водопостачання, з урахуванням укладеного договору та інших техніко-економічних факторів.

Таким чином, невідповідність діючих тарифів фактичним витратам для вироблення послуг з централізованого водопостачання, повинно бути економічно обґрунтованим,  з урахуванням періоду часу, за який тарифи були переглянуті, з зазначенням всіх  складових структури ціни, за якими відбулося  збільшення ціни саме з 01.07.2019 року.

3) Як зазначено в пояснювальній записці щодо необхідності встановлення нових тарифів ДПП «Кривбаспромводопостачання», за 11 місяців поточного року (хоча тарифи діють з 01.07.2019 року)  фактичний обсяг спожитої послуги з водопостачання є менший, ніж прогнозований, тобто витрати на надання таких послуг значно зменшився.

Із пояснювальної записки вбачається, що собівартість виробництва та постачання 1м. куб. питної воли становить 43,865 грн., проте різниця ціноутворення з 01.07.2019 року, яка діє у розмірі 8,04 грн., не містить економічного обґрунтування, які саме цінові зміни  відбулися  у складових структури тарифу з 01.07.2019 року на вказану послугу.

Крім того, ДПП «Кривбаспромводопостачання» зазначає, що змін у чисельності працюючих не відбулось.

Таким чином, у разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих складових структури тарифів з причин, які не залежать від виробника, а саме збільшення мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, податків, зборів, платежів, підвищення або зниження цін (тарифів) на реагенти, паливно-енергетичні ресурси, придбання води в інших суб’єктів господарювання та/або очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання, курсу валют за наявності зобов’язань по запозиченнях (кредитах, позиках) міжнародних фінансових організацій, може проводитися коригування лише тих складових структури тарифів, за якими відбулися зміни в бік збільшення.

Проте, до заяви Державного промислового  підприємства « Кривбаспромводопостачання» додані письмові докази, схеми та розрахунки повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання, розрахунки вартості електричної енергії на технологічні потреби централізованого водопостачання та інші розрахунки за період з 01.07.2018 року по 30.06.2019 року,  тобто без об’єктивно письмових підтверджень збільшення собівартості виробництва та надання послуги з центрального водопостачання за період з 01.07.2019 року по даний час,  тобто  базовий період враховано попередній по 30.06.2019 рік включно, деякі розрахунки та схеми взагалі не містять дати складання, тому заява не підлягає розгляду у зв’язку з невідповідністю діючому законодавству, оскільки  ні сама заява, ні її додатки, не містять підтвердження  щодо збільшення складових структури тарифів на централізоване водопостачання з 01.07.2019 року, які  б являлись законними підставами, згідно діючого законодавства, для перегляду тарифів, а формальне посилання на необхідність їх збільшення з урахуванням , не є підставою для перегляду тарифів на центральне водопостачання.

4) Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №239 від 12.09.2018 року, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2018 р. за № 1172/32624, затверджено Порядок розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення,які є чинними на даний час  (далі Порядок).

Цей Порядок застосовується органами місцевого самоврядування під час розгляду розрахунків тарифів, в тому числі і на послуги централізованого водопостачання.

Розділом ІІ пунктом 7 вказаного Порядку передбачено письмові додатки, які повинні надаватись заявником у разі встановлення тарифів у сфері централізованого водопостачання.

Розділом ІІ пунктом 7  вказаного Порядку передбачено комплект документів, що подається для встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, формується згідно переліком, наведеним у додатку 32 до цього Порядку.

Таким чином, підтверджувальні матеріалами і документами, що використовувалися під час проведення розрахунків тарифів і додані до заяви про підвищення тарифів, містять базовий період до 30.06.2019 року включно, який брався до уваги при затвердженні тарифів, які діють з !!! 01.07.2019 року,  тому всі підтверджувальні матеріалами і документами мають бути розраховані  за наступний базовий період  і з урахуванням очікуваних змін у плановому періоді.

5) Розділом ІІ вказаного Порядку передбачено законні вимоги до оформлення заяви та формування комплекту документів, проте  Ваша заява подана  без дотримання діючих вимог Закону.

Відповідно до ч 3.  Розділу IV вказаного Порядку, якщо заява та додані до неї документи не відповідають вимогам цього Порядку, а розрахунки тарифів – формам, встановленим органами місцевого самоврядування, заява залишається без розгляду.

ІІ. Доручити виконавчому комітету Грушівської сільської ради Дніпропетровської області направити  Державному промисловому  підприємству «Кривбаспромводопостачання» письмову відповідь про залишення заяви  щодо підвищення тарифів на центральне водопостачання від 24.01.2020 року без розгляду, з чітким обґрунтуванням причин такої відмови і посиланням на відповідні нормативно – правові  акти.

В.о. сільського голови Ю. М. Мирошниченко