1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

 
УКРАЇНА
Грушівська сільська рада
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Дніпропетровської області
XXXIII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
04.06.2020 с. Грушівка № 396/XXXIII-VII
Про припинення діяльності шляхом ліквідації юридичної особи - комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Журавлик» Грушівської сільської ради Дніпропетровської області»

Керуючись Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», п.30, ч.1, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 104, 105, 110-112 Цивільного Кодексу України, відповідно до статей 25, 66, 80 Закону України «Про освіту», статті 16 Закону України «Про дошкільну освіту, постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» зі змінами, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.1997р. № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж», Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за № 563/28693, з метою упорядкування мережі закладів освіти Грушівської сільської ради, підвищення ефективності заходів щодо розвитку освітньої галузі в Грушівській об’єднаній територіальній громаді, ефективного і раціонального використання бюджетних коштів, економічної ефективності функціонування закладів освіти Грушівської сільської ради, через незадовільний матеріально-технічний та санітарний стан приміщень закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Журавлик» Грушівської сільської ради, розглянувши висновки та рекомендації відділу освіти виконавчого комітету Грушівської сільської ради, постійної депутатської комісії з питань планування, фінансів, цін, бюджету та регуляторної політики, Грушівська сільська рада

 1. Припинити діяльність шляхом ліквідації юридичної особи – комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Журавлик» Грушівської  сільської ради Дніпропетровської області» (код ЄДРПОУ 39587727) за юридичною адресою: 53852, Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Червоний Тік, вул. Шкільна,108.
 2. Для здійснення дій по припиненню діяльності КЗ «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Журавлик» Грушівської сільської ради Дніпропетровської області» створити комісію у складі згідно з додатком 1 (далі – ліквідаційна комісія).
 3. Ліквідаційній комісії:
  • Забезпечити проведення ліквідації комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Журавлик» Грушівської  сільської ради Дніпропетровської області», здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних з ліквідацією юридичної особи,  відповідно до норм чинного законодавства України.
  • Протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про ліквідацію юридичної особи та подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних записів.
  • Здійснити інвентаризацію майна, що належить комунальному підприємству, яке ліквідується, та після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс комунального закладу та подати його на затвердження Грушівській сільській раді.
  • Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, до відповідної архівної установи у порядку, визначеному чинним законодавством України.
  • Після завершення розрахунків з кредиторам скласти та подати на затвердження ради ліквідаційний баланс комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Журавлик» Грушівської  сільської ради Дніпропетровської області»
 4. Голові ліквідаційної комісії Зарецькому С.А. подати інформацію до Грушівської сільської ради щодо виконання рішення у місячний термін після завершення процедури ліквідації.
 5. Встановити строк для пред’явлення заяв і претензій кредиторами не менше двох місяців з моменту внесення запису про припинення діяльності юридичної особи – комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Журавлик» Грушівської  сільської ради Дніпропетровської області», до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, але не більше шести місяців з дня публікації повідомлення про припинення діяльності юридичної особи.
 6. Начальнику відділу освіти Грушівської сільської ради Зарецькому С.А. попередити працівників комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Журавлик» Грушівської  сільської ради Дніпропетровської області» про ліквідацію закладу, про їх наступне вивільнення у зв’язку з ліквідацією закладу з дотриманням вимог чинного законодавства про працю. Направити  до Апостолівського районного центру зайнятості інформацію про вивільнення працівників.
 7. Головному бухгалтеру виконавчого комітету Ганжі О.А. передбачити кошти для проведення процедури ліквідації комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Журавлик» Грушівської  сільської ради Дніпропетровської області».
 8. Уповноважити виконавчий комітет Грушівської сільської ради вивчити питання щодо подальшого використання майнового комплексу комунального закладу «Заклад  дошкільної освіти (дитячий садок) «Журавлик» Грушівської  сільської ради Дніпропетровської області» та винести  пропозицію на  чергову сесію ради.
 9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (голова комісії Ліванчук-Лігун І.Г.).

В.о. Голови

Грушівської сільської ради:                                                Ю.М. Мирошниченко

 

Додаток №1

до рішення сесії

Грушівської сільської ради

№ 397/XXХIІI-VII від 04.05.2020 року

 

 

Склад

комісії  з ліквідації юридичної особи

комунальний заклад «Заклад  дошкільної освіти (дитячий садок) «Журавлик» Грушівськоі  сільської ради Дніпропетровської області»

 

 1. Зарецький Сергій Анатолійович –голова комісії, начальник відділу освіти виконавчого комітету Грушівської сільської ради, ідентифікаційний код – 2276510116;
 2. Павленко Світлана Олександрівна – заступник голови комісії, заступник голови виконкому,ідентифікаційний код – 2201509942;
 3. Ліванчук – Лігун Іван Григорович – член комісії, голова постійної депутатської комісії з питань освіти,культури,охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, ідентифікаційний код – 1929018537;
 4. Радченко Лариса Зіновіївна – член комісії, директор Червонотоківської ЗШ І-ІІІ ступенів Грушівської сільської ради, ідентифікаційний код – 2493608904;
 5. Романенко Ірина Олександрівна – член комісії, директор закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Журавлик» Грушівськоі  сільської ради, ідентифікаційний код  – 2530213643;
 6. Шевченко Валерій Олександрович – член комісії, депутат Грушівської сільської ради, голова постійної комісії, ідентифікаційний код – 2523513917
 7. Ганжа Ольга Анатоліївна – член комісії, головний бухгалтер виконкому, ідентифікаційний код – 277731990;
 8. Романець Ірина Миколаївна – член комісії, методист відділу освіти виконавчого комітету Грушівської сільської ради, ідентифікаційний код – 2340302182
В.о. сільського голови Ю. М. Мирошниченко