1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

 
УКРАЇНА
Грушівська сільська рада
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Дніпропетровської області
XVIІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
22.12.2017 с. Грушівка № 166/XVIІ – VІІ-1.1
"Про сільський бюджет на 2018 рік."

Відповідно до статті 143 Конституції України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, ураховуючи висновки та рекомендації постійних комісій сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2018 рік:
 • доходи сільського бюджету в сумі 33484053 грн., у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 33113388 грн. доходи спеціального фонду сільського  бюджету – 370665 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
 • видатки сільського бюджету в сумі 33484053  грн., у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 33113388грн. видатки спеціального фонду сільського  бюджету – 370665 грн.;
 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 33113388грн. та спеціальному фонду 370665 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 8000 грн.
 3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 4. З метою забезпечення використання коштів субвенцій та дотацій з державного та інших бюджетів надати право сільському голові протягом бюджетного року своїми розпорядженнями з подальшим затвердженням їх на сесіях сільської ради збільшувати (зменшувати) дохідну та видаткову частини сільського бюджету на суми обсягів міжбюджетних трансфертів після прийняття відповідних рішень та нормативно-правових актів, визначати головного розпорядника за субвенціями та дотаціями і розподіляти їх обсяги за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
 5. З метою забезпечення використання власних надходжень бюджетних установ надати право сільському голові протягом бюджетного року своїми розпорядженнями з подальшим затвердженням їх на сесіях сільської ради збільшувати дохідну та видаткову частини сільського бюджету на суми обсягів відповідних надходжень, а також розподіляти їх за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
 6. Надати право сільському голові у процесі виконання сільського бюджету протягом бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями, з подальшим затвердженням їх на сесіях сільської ради, перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету з внесенням відповідних змін до додатків до рішення сільської ради, у тому числі переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, і переліку регіональних програм, що фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету.
 7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2018рік за їх економічною структурою:
 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.
 1. Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 887449 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Установити, що в загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 5. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити:
 •  в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
 • укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах, установлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.
 1. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» виконавчому комітету сільської ради забезпечити розробку проектів паспортів бюджетних програм та їх затвердження протягом 30 днів після набрання чинності цього рішення; внесення змін до паспортів бюджетних програм протягом бюджетного періоду здійснювати шляхом затвердження їх у новій редакції.
 2. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.
 3. З метою виконання вимог частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України, надати право сільському голові у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» своїм розпорядженням внести зміни до цього рішення у частині приведення міжбюджетних трансфертів та видатків, що проводяться за рахунок таких трансфертів, у відповідність до обсягів, затверджених зазначеним законом.
 4. Додатки 1, 3, 4, 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів сільської ради .

 

Сільський голова Попельнюк В. О.

Додатки :

Додаток 1
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 6