1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

 
УКРАЇНА
Грушівська сільська рада
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Дніпропетровської області
XXІІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
20.12.2018 с. Грушівка № 206/XXІ – VІІ-1
" Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік".

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійних комісій сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА

 1. Визначити на 2019 рік:

– доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 37907123 гривні, у тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 37503423 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 403700 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 37907123 гривні, у тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 37253423 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 653700 гривень;

– дефіцит за загальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 250000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

– дефіцит за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 250000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

– оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.  Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4.   Затвердити розподіл витрат бюджету об’єднаної територіальної громади на реалізацію сільських програм у сумі 3511738 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:

1)  у частині доходів є надходження, визначені статтею 69;

2) у частини фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитних з подальшим їх повернення до кінця бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів.

9. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітетові сільської ради в особі сільського голови отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджету періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” головним розпорядником коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

– здійснення публічного представлення та публікації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

–   оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання тощо.

11. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітетові сільської ради в особі сільського голови у процесі виконання бюджету об’єднаної територіальної громади протягом бюджетного року здійснювати  за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету, фінансів, та торгівлі з подальшим затвердженням на сесіях сільської ради:

 • перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів і обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним і спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади, у тому числі переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, переліку сільських програм, що фінансуються за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, переліку комунальних підприємств і установ, яким надається фінансова підтримка з бюджету об’єднаної територіальної громади;
 • врахування трансфертів з державного та інших бюджетів у дохідній та видатковій частинах об’єднаної територіальної громади після прийняття відповідних рішень та нормативно-правових актів, визначення головного розпорядника за цими коштами;
 • передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого, якщо після прийняття рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, переходить від одного розпорядника до іншого.

12. На виконання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України головним розпорядником коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, розпорядникам нижчого рівня та одержувачам коштів забезпечити:

 • в першочерговому порядку потребу в коштах на: оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природній газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
 • укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих  лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань;
 • особистий контроль за реалізацією заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, у тому числі шляхом оснащення бюджетних установ і організацій сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

13. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

14. На виконання вимог частини другої статті 77 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування фінансування, бюджету, та соціально-економічного розвитку своїм розпорядженням вносити зміни до цього рішення з метою приведення його у відповідність до Закону.

15. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Сільському голові забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань планування фінансування, бюджету, та соціально-економічного розвитку.

Сільський голова Попельнюк В. О.

Додатки :

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5