1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

 
УКРАЇНА
Грушівська сільська рада
Криворізького району
Дніпропетровської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 06.01.2022 року №03/О Грушівка
Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади посадових осіб місцевого самоврядування Грушівської сільської ради

Відповідно до пункту 8 статті 59, пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Грушівської сільської ради, затвердженого рішенням VІ сесії VІІІ скликання № 109 від 28.04.2021 року, з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад та дотримання вимог чинного законодавства при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування:

 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу надання адміністративних послуг (ЦНАП) апарату Грушівської  сільської ради.
 2. Повідомлення про оголошення конкурсу оприлюднити на офіційному веб-сайті Грушівської сільської ради.
 3. Затвердити питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних обов’язків на заміщення вакантної посади посадових осіб місцевого самоврядування Грушівської сільської ради .
 4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

В.о. Грушівського сільського голови:                       Наталя ЛЮБАВІНА

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
  2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
  3. Форма правління в Україні (стаття 5).
  4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
  5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
  6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
  7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
  8. Державні символи України (стаття 20).
  9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) .
  10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
  11. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
  12. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
  13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
  14. Державний бюджет України (стаття 96).
  15. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 2. Питання на перевірку знання Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
 3. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” (статті 2, 4, 5).
  2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).
  3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).
  4. Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування
  (стаття 15).
  5. Організаційно – правова, матеріальна і фінансова основи місцевого
  самоврядування (статті 16, 60).
  6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
  7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).
  8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально – економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
  9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).
  10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (статті 29, 30).
  11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).
  12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).
  13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).
  14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).
  15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно – територіального устрою (статті 35, 36, 37).

ІІI. Питання на перевірку знання Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”

 1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування” (статті 1, 2, 3).
  2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
  3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
  4.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
  5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
  6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
  7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
  8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
  9. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
  10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
  11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
  12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
  13.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
  14.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
  15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
 2. Питання на перевірку знання Закону України “Про запобігання корупції”
 3. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
  2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
  3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
  4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
  5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
  6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
  7.  Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
  8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
  9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
  10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
  11.  Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
  12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
  13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
  14. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
  15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

V.Питання на перевірку знання  законодавства України  з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи

 1. Визначення термінів: адміністративна послуга, суб’єкт звернення, суб’єкт надання адміністративної послуги (стаття 1 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 2. Сфера дії Закону України «Про адміністративні послуги» (стаття 2 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 3. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг (стаття 3 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 4. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг (стаття 4 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 5. Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг (стаття 5 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 6. Інформація про адміністративні послуги (стаття 6 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 7. Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг(стаття 7 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 8. Інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги (стаття 8 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 9. Вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги (постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44).
 10. Порядок надання адміністративних послуг (стаття 9 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 11. Перелік документів, які подає суб’єкт звернення у випадках, передбачених законом для отримання адміністративної послуги (стаття 9 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 12. Строки надання адміністративних послуг (стаття 10 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 13. Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір) (стаття 11 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 14. Центр надання адміністративних послуг (стаття 12 Закону України «Про адміністративні послуги»).
 15. Основні завдання центру надання адміністративних послуг (постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118).

 

 

 

Вимоги до претендента: Громадянин України, повинен знати Конституцію, законодавство стосовно служби в органах місцевого самоврядування, правові акти Кабінету Міністрів України та Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче рівня бакалавра; стаж роботи за фахом на держслужбі чи в органі місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше одного року або стаж роботи за фахом спеціаліста не менше трьох років; володіння основними принципами роботи на комп’ютері (у системі Word, Wіndows); вільне володіння державною мовою.

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

 1. Заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 2. Заповнену особову  картку форми П 2-ДС ;
 3. Копії документів про освіту;
 4. Копію паспорта громадянина України;
 5. Копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобовʼязаних);
 6. Копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної та управлінської діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 7. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 8. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

 

 

 

 

 

Термін прийняття документів – протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу за адресою: виконком Грушівської сільської ради,  вул. Олександра Довженка, буд. 16, с. Грушівка, Криворізького  району,  Дніпропетровської області.

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків.