1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

Розслідуємо по – новому нещасні випадки на виробництві

23.09.2019

Розслідуємо по – новому нещасні випадки на виробництві

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337 затверджено новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (далі – Порядок), який набрав чинності з 01 липня 2019 року.

Вимоги Порядку поширюються на всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, а також на всіх працюючих та самозайнятих осіб, що відповідає вимогам ст.35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Порядок покликаний спростити процедуру документування нещасних випадків на виробництві, а також документування взаємозв’язку профзахворювання із професійною діяльністю працівника.

Порядком передбачено, що потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок, гостре професійне захворювання (отруєння), чи інша особа – свідок нещасного випадку повинні вжити  всіх можливих заходів, необхідних для надання потеплілому допомоги та негайно повідомити про нещасний випадок не тільки безпосереднього керівника робіт, а й службу охорони праці або інших уповноважених осіб підприємства (установи, організації).

Подовжений термін надання роботодавцем повідомлення про нещасний випадок:

протягом двох годин з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня на паперовому носії. Повідомлення про нещасний випадок надається за місцем настання нещасного випадку, а у разі настання нещасного випадку події під час руху транспортних засобів усіх видів – за місцем реєстрації підприємства.

Визначено, що спеціальному розслідуванню підлягають також нещасні випадки, які сталися з особами, фактично допущеними до роботи без оформлення трудового договору, які працюють на умовах цивільно-правового договору, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичними особами-підприємцями, членами фермерського господарства.

Також голові комісії надається право надсилати керівникам органів, представники яких входять до складу комісії, подання про неналежне виконання ними обов’язків, визначним цим Порядком, та запит щодо іншого представника для включення до складу комісії.

Відповідно до нового Порядку рішення щодо визнання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) пов’язаними чи не пов’язаними з виробництвом приймається комісією (спеціальною комісією) шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним. Також з 01 липня вступає у силу строк давності для розслідування нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, який становитиме три роки з дня їх настання. Водночас, у разі встановлення факту нещасного випадку рішенням суду, розслідування проводиться незалежно від дати їх настання.

Продовжено строки проведення розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) до 5 робочих днів, а у разі проведення спеціального розслідування – до 15 робочих днів. Зменшено кількість документів, які оформлюються за результатами роботи комісії з розслідування: складається акт за формою Н1/П (якщо нещасний випадок пов’язаний із виробництвом) або Н-1/НП (якщо не пов’язаний), акт за формою Н-5 скасовано. Після складання актів Н-1 роботодавець зобов’язаний впродовж двох робочих днів розглянути матеріали розслідування нещасного випадку та затвердити примірники актів, організувати друкування необхідної кількості копій матеріалів розслідування, видати протягом двох робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 наказ про вжиття запропонованих комісією (спеціальною комісією) заходів до запобігання виникненню подібних нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь) у визначені в акті за формою Н-1 строки та надати (надіслати) його органам та установам, представники яких брали участь у розслідуванні, у подальшому в письмовій формі інформувати їх про стан вжиття заходів. Кількість актів за формою Н-1 визначається рішенням комісії. Оригінали акта за формою Н-1 надаються потерпілому (членам його сім’ї чи уповноваженій ними особі), робочому органу Фонду, підприємству. Іншим органам та установам, представники яких брали участь у розслідуванні нещасного випадку, надається копія акта.

Визначена можливість внесення змін наказом роботодавця або органом, який утворив комісію до затвердженого акту за формою Н-1, у разі виявлення недоліків у оформленні, що не впливають на об’єктивність розслідування, причини настання нещасного випадку та висновки комісії.

Передбачається, що зазначені зміни сприятимуть покращенню процесу проведення розслідувань нещасних випадків, зокрема, їх об’єктивності та своєчасності, що підвищить соціальну захищеність потерпілих та їх сімей.

Служба страхових експертів з охорони праці

Криворізького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області