1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

Розділ ІІ. Cесії сільської ради

Стаття 5. Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесії можуть бути як чергові, так і позачергові.

Сесії ради складаються з пленарних засідань, а також з засідань постійних комісій, що проводяться в період між ними.

Стаття 6. Сесія є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу сільської  ради.

Для визначення правомочності сесії при прийнятті рішення беруться дані про реєстрацію депутатів, яка проводиться до початку пленарного засідання.

Стаття 7. Рішення ради приймається, якщо за нього проголосувала більшість депутатів, від загального складу сільської ради, крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” і цим Регламентом.

Рішення з процедурних питань приймаються простою більшістю голосів депутатів сільської ради, присутніх на пленарному засіданні. Процедурними вважаються питання, що стосуються порядку розгляду і прийняття рішень, але не стосуються змісту питань, що розглядаються.

Стаття 8. Пленарні засідання сільської  ради  проводяться у  приміщенні  будинку  культури  с. Грушівка  (с. Грушівка, вул. Олександра Довженка, 37, перший поверх). При необхідності можуть проводитися виїзні засідання ради.

Засідання сільської ради і постійних комісій можуть бути закритими за їх рішеннями та у випадках, передбачених чинним законодавством.

 Стаття 9. Першу сесію районної ради скликає голова територіальної виборчої комісії не пізніше, як через місяць після обрання ради у правомочному складі і веде її до обрання голови сільської ради, після чого передає йому головування на сесії.

Наступні Сесії скликаються головою сільської  ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Стаття 10. Розпорядження голови сільської  ради про скликання чергової сесії із зазначенням питань, які вносяться на розгляд ради, місця і часу проведення сесії повідомляються кожному депутату індивідуально: письмово, телефоном, не пізніше, як за десять днів до її відкриття,

Стаття 11. Проекти порядку денного, рішень ради, інформаційні та допоміжні матеріали надаються депутатам не пізніше, як за три дні до початку чергової сесії.

Стаття 12. Позачергові сесії сільської ради можуть бути скликані за пропозиціями   не   менше   як  третини   від  загальної  кількості   обраних депутатів ради, однієї або кількох постійних комісій, голови сільської ради. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії сільської ради, підписані ініціаторами, подаються сільському  голові  із зазначенням питань, проектами документів, розгляд яких пропонується.

Стаття 13. Позачергова сесія скликається не пізніше десятиденного терміну після надходження пропозиції про її скликання.

Проекти документів на позачергову сесію сільської  ради надаються депутатам під час їх реєстрації.

Стаття 14. На засідання сільської ради запрошуються голова районної державної адміністрації, та його заступники, народні депутати України, депутати обласної ради, прокурор району, голова районного суду.

В разі необхідності на засідання сільської ради або постійних комісій запрошуються представники державних органів, місцевих рад. політичних партій, інших громадських організацій, трудових колективів, преси, телебачення і радіо, а також інші особи.

Представники державних органів, місцевих рад, політичних партій, інших громадських організацій, трудових колективів, преси та інші особи, що виявили бажання бути присутніми на пленарному засіданні ради, не пізніше як за три дні до початку засідання звертаються письмово до голови сільської  ради, який приймає відповідне рішення, про що повідомляє вищезгаданих осіб не пізніше як за день до проведення засідання. У всіх випадках остаточне рішення про доцільність присутності тої, чи іншої особи на своєму засіданні визначає сесія за висновком відповідної  профільної  комісії.