1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

Розділ IV. Засідання сільської ради

Стаття 21. Засідання ради відкривають, ведуть і закривають голова сільської  ради або секретар, у випадку відсутності голови.

Стаття 22. Головуючий на пленарному засіданні ради:

 • відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;
 • вносить на обговорення проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів їх внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;
 • організовує розгляд питань;
 • оголошує списки осіб, які записалися для виступу;
 • надає слово для доповіді, співдоповіді, виступу, оголошує наступного оратора;
 • створює рівні можливості депутатам для участі їх в обговоренні питань;
 • ставить питання на голосування, оголошує його результати;
 • забезпечує дотримання Регламенту сільради  всіма присутніми на засіданні;
 • робить офіційні та інші повідомлення;
 • забезпечує порядок в залі засідань ради;
 • здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Стаття 23. Запис на виступ проводиться після оголошення головуючим питання, яке внесене на обговорення. Головуючий за погодженням з присутнім складом ради може визначити черговість виступаючих.

Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли той виходить за межі питання, що обговорюється, або коли той порушує норми депутатської етики.

Стаття  24. Для організації пленарного засідання головуючий має право у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо з цих питань вносяться альтернативні пропози­ції, його пропозиція ставиться на голосування першою.

Стаття 25. На час роботи сесії сільської рада обирає із числа депутатів  секретар  сесії.

Секретар сесії організовує ведення протоколу засідання, веде запис   бажаючих  виступити,  реєструє звернення депутатів,  їх запити,  заяви  і пропозиції, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надходять на адресу сесії, співпрацює з акредитованими на сесії засобами масової інформації.