1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

Розділ V. Прийняття рішень

Стаття 26. Рішення сільської ради приймаються на пленарних засіданнях після їх обговорення.

Рішення сільради може бути прийняте без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.

У період між сесіями голова ради шляхом видання розпоряджень вирішує всі питання, віднесені законодавством до його повноважень. Розпорядження голови районної ради, прийняті з питань доручених йому радою, підлягають затвердженню на наступній сесії ради.

Стаття 27. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.

Стаття 28. Рішення сільської ради приймаються відкритим нефіксованим, відкритим фіксованим (поіменним) голосуванням шляхом підняття руки, чи таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

Стаття 29. Для проведення таємного голосування і встановлення його результатів сесія сільської ради обирає із числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію. До її складу не можуть входити депутати, стосовно яких проводиться голосування.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову комісії та секретаря. Рішення лічильної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії.

Стаття 30. Кожному депутати ради видається членами лічильної комісії один бюлетень по пред’явленню депутатського посвідчення або за списком.

Заповнення бюлетенів депутатами проводиться в кімнаті для таємного голосування або у спеціально обладнаній кабіні шляхом проставлення відмітки у квадраті напроти варіанту пропонованих рішень або кандидатур.

В разі коли депутат не згодний з жодним з запропонованих варіантів рішень або кандидату, відмітка ставиться у квадраті напроти передбаченої на цей випадок відповідної графи.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, а при обранні посадових осіб – бюлетені, в яких проставлені відмітки більше, ніж у одному квадраті, а також – в яких голосуючим не зроблено жодної позначки.

Стаття 31. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються всіма членами комісії. За доповіддю лічильної комісії сесія відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

Стаття 32. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-якого з депутатів, підтриманою більшістю присутніх на засіданні депутатів. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування.