1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

Розділ VI. Порядок надання слова

Стаття 33. Час, який надається для доповіді, визначається сільською радою за проханням доповідача, але не більше 30 хвилин.

Для співдоповіді надається до 15 хвилин, а для заключного слова – 5 хвилин.

Виступаючим у дебатах надається до 7 хвилин.

Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій і довідок, внесення поправок надається до 3 хвилин.

Стаття 34.  Якщо виступ оратора повторює те, що вже виголошували інші оратори під час обговорення питання, що розглядається, і головуючий на засіданні вважає, що районна рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може у коректній формі  звернутись до нього з проханням скоротити або закінчити виступ.

Якщо оратор вичерпав регламент і не закінчив промову, головуючий може надати йому додатково одну хвилину для завершення виступу.

Стаття 35. Сільська рада може визначити загальний час для обговорення питання або час запитань і відповідей, виступів депутатів, після закінчення якого, головуючий на засіданні припиняє надання слова.

Стаття 36. На пленарному засідання ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, установленої на підставі їхніх заявок про надання слова, або за погодженням з присутнім складом ради може визначити іншу черговість виступів.

Стаття 37. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються стисло і чітко.

Депутат, який поставив запитання, може уточними та доповнити його, а також оголосили, чи задоволений він відповіддю.

Депутатам, які виступають у дебатах, питання не задаються.