1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

Розділ Х. Депутати сільської ради.

Стаття 55. Здійснення радою своїх повноважень ґрунтується на ініціативній і активній участі в її роботі депутатів ради.

Повноваження депутата ради починається з моменту проголошення результатів реєстрації територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні першої сесії ради відповідно до статті 48 Закону України „Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” і закінчуються в настанням повноважень депутатів ради нового скликання.

Депутати, повноваження яких не підтверджені шляхом реєстрації виборчою комісією, беруть участь у роботі ради та її пленарних засідань з правом дорадчого голосу.

Стаття 56. Порядок діяльності депутатів сільської  ради визначається Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування…”  і „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами України і цим Регламентом.

Стаття 57. До діяльності депутатів  відноситься:

 • участь у засіданнях сільської  ради;
 • участь у засіданнях постійних комісій сільської  ради, робочих чи підготовчих груп;
 • виконання доручень сільської  ради та її керівництва;
 • робота у громадській приймальні сільської ради та громадській приймальні відповідної партії,  блоку.

Стаття 58. Участь у засіданнях сільської  ради та її органів, виконання доручень сільської ради та її керівництва є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

Стаття 59. Права і обовязки депутатів сільської  ради.

Депутат сільської ради має право:

 • обирати і бути обраним до органів сільської ради ;
 • пропонувати питання для розгляду сільською  радою та її органами;
 • вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання сільської ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань ті їх суті ;
 • вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються сільською радою або її органами, поправки до них ;
 • висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних сільською радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
 • брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
 • вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні сільської ради звіту чи інформації будь якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних сільській  раді, а також з питань, що входять до компетенції сільської  ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території сіл;
 • виступи з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
 • оголошувати на засіданнях сільської ради та її органів у встановленому радою порядку тексти звернень, заяв, резолюцій, декларацій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;
 • брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах виборчого  округу.

Депутат  сільської  ради зобов’язаний :

 • зареєструватися і бути присутнім на засіданнях сільської  ради та тих її органів, до яких його обрано;
 • регулярно інформувати виборців безпосередньо або через партійну організацію про роботу сільської  ради та її органів,  про виконання планів і програм економічного та соціального розвитку, рішень сільської ради, доручень виборців;
 • брати участь в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців,  у масових заходах, що проводяться районною радою на території району;
 • вивчати колективні потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;
 • запровадити  регулярний  прийом  виборців, розглядати їх пропозиції, звернення, заяви і скарги, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;
 • не менше як один раз на рік звітувати перед  виборцями  про свою роботу і роботу сільської  ради;
 • утриматись від  голосування у тих випадках, коли сільська  рада приймає рішення щодо нього персонально.

Стаття 60. Відсутність депутата на засіданнях сільської  ради і тих її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

Стаття 61. Депутат, який не може взяти участь у засіданні сільської ради, повинен завчасно із зазначенням причини повідомити про це голову сільської  ради через секретаря сільради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії.

У разі невиконання депутатом цієї вимоги він дає пояснення з цього приводу комісії, на яку покладено повноваження з питань депутатської  етики.