1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

Розділ ХІ. Депутатські групи, фракції.

Стаття 62. Депутати сільської ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи, фракції  за умов, якщо до їх складу входять депутати за кількістю, не меншою середньої кількості депутатів у постійних комісіях.

Стаття 63. Депутатські групи не можуть утворюватись для захисту приватних, комерційних, містечкових, професійних чи релігійних інтересів.

Порядок роботи депутатської групи, умови вступу депутата  до депутатської групи, його виходу чи виключення з неї визначаються самою депутатською групою.

Стаття 64. Депутат не може входити до складу більше, ніж  однієї зареєстрованої депутатської групи, Голова сільської ради не входять до складу жодної депутатської групи.

Стаття 65. Утворення депутатських груп, їх реорганізація та ліквідація можуть проводитись протягом усього періоду повноважень сільської  ради.

Стаття 66. Кожна депутатська група повинна бути зареєстрованою. Умовою реєстрації є подання на ім’я голови сільської ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської групи із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу членів групи, а також прізвище депутата, що визначений її керівником.

У випадку коли голова депутатської групи не є одночасно головою фракційної постійної комісії ради, то входить до складу президії за посадою.

Стаття 67. Голова сільської ради після реєстрації депутатської групи інформує на пленарному засіданні депутатів про створення такої групи, її кількісний та персональний склад і її керівника.

У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп.

Стаття 68. Про зміни в складі депутатської групи її повноваження представник повідомляє письмово голову сільської  ради; це повідомлення підписує депутат, щодо якого воно подається, або керівник депутатської групи, якщо депутата виключено з групи.

Стаття 69. У разі, коли склад депутатської групи скорочується нижче встановленої кількості, вона головою сільської  ради оголошується розпущеною.

Стаття 70. Депутатські групи проводять свої засідання відкрито і гласно в приміщенні сільської ради. Проведення таємних і закритих засідань депутатських груп забороняється.

Стаття 71. Кожна депутатська група має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань черги  денної.

Депутатська група, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів.

Стаття 72. Жодна депутатська група не має права виступати від імені сільської  ради.

Стаття 73. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи секретар сільської ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.