1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

Розділ ХІV. Тимчасові, контрольні та спеціальні комісії сільської ради.

Стаття 94. Сільська рада може утворювати, коли визнає за необхідне, тимчасові контрольні та спеціальні комісії для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування, а також для розробки, попереднього розгляду та доопрацювання проектів рішень ради.

Тимчасова комісія є завжди головною комісією з питань, для підготовки яких вона утворена.

Стаття 95. Питання про утворення тимчасової комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії.

Рішення сільської  ради про утворення тимчасової комісії повинно зазначати :

  • назву комісії ;
  • завдання комісії ;
  • кількісний склад комісії ;
  • обраного сільською  радою голову комісії ;
  • персональний склад членів комісії

і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу сільської  ради.

Стаття 96. Тимчасова комісія у визначений сільською радою термін подає сільраді  письмову доповідь про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти документів, які поширюються серед депутатів.

За наслідками обговорення результатів роботи тимчасової комісії в постійних комісіях та на пленарному засіданні сільської  рада приймає щодо неї остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

Стаття 97.    Повноваження тимчасової комісії автоматично припиняються з прийняттям районною радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.