1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

Стан виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємствах Кривого Рогу та Криворізького району за перше півріччя 2021 року

07.09.2021

Одним із основних показників стану охорони праці є рівень травматизму та професійної захворюваності.

Протягом шести місяців 2021 року до Криворізького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області надійшло 562 повідомлення про нещасні випадки на виробництві, з них 20 повідомлень про смертельні випадки і випадки смерті працівників на виробництві, 2 повідомлення про  групові нещасні випадки, 474 повідомлення про гострі професійні захворювання у медичних працівників, що складає 84% від загальної кількості повідомлень.

У порівнянні з таким же періодом 2020 року кількість повідомлень про нещасні випадки/ гострі професійні захворювання збільшилась  в 3,2 рази. Це зумовлено випадками інфікування на  COVID-19 медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, роботи яких пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження.

Страхові експерти з охорони праці приймали участь у розслідуванні усіх нещасних випадків та професійних захворювань.

За результатами розслідувань складені акти про нещасні випадки на виробництві за формою Н-1/П  на 87 працівників, в тому числі на 8 працівників, що загинули та на 19 працівників, яким встановлені гострі професійні захворювання.

У 434 випадках комісії з розслідування нещасних випадків/гострих професійних захворювань дійшли висновку, що нещасні випадки не пов’язані з виробництвом, у тому числі: 10 випадків смерті на підприємстві та  413 випадків  гострих професійних захворювань (отруєнь) ( в тому числі 7 смертельних).

За шість місяців поточного року рівень виробничого травматизму зменшився на  6 випадків або                6,9 %  (81 проти 87), кількість травмованих на виробництві зменшилась на 1 особу  87 проти 88), кількість загиблих збільшилась на 3 особи (8 проти 5),  відбулося збільшення кількості групових нещасних випадків на підприємствах міста на 3 випадки (4 проти 1).

Загалом травми отримали працівники 30 підприємств, якими охоплено 12 галузей промисловості.

Найбільша кількість травмованих зареєстрована в таких галузях економіки підприємств як добувна промисловість і розроблення кар’єрів (29 випадків, або 33% від загальної кількості травмованих),  охорона здоров’я  (20 випадків, або 23%),  металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання (13 випадків, або 15%). Кількість травмованих осіб у цих галузях складає 71% від загальної кількості травмованих на підприємствах Кривого Рогу.

 

Гострі професійні захворювання

Станом на 30.06.2021 року у Криворізькому відділенні управління зареєстровано (з наростаючим підсумком) 941 випадок гострого професійного захворювання у медичних працівників, з них завершено розслідування 598 випадків гострого професійного захворювання у медичних працівників, що складає 63% від загальної кількості повідомлень про гострі професійні захворювання.

За результатами розслідування гострих професійних захворювань 61 випадок визнано пов’язаним з виробництвом та складені акти за формою Н-1/П. У 537 випадках гострих професійних захворювань комісії з розслідування дійшли висновку, що вони не пов’язані з виробництвом.

Станом на 30.06.2021 у розслідуванні знаходяться 343 випадки (37% від загальної кількості).

Аналіз показників гострих професійних захворювань, пов’язаних з виробництвом за видами подій показав, що всі вони сталися внаслідок контакту з інфікованими   на COVID-19.

Основними причинами гострих професійних захворювань є організаційні причини – потерпілі захворіли через невиконання вимог інструкцій з охорони праці та невиконання посадових обов’язків.

 

Професійні захворювання

За шість місяців 2021 року в порівнянні з таким же періодом 2020 року відбулося збільшення кількості хворих, у яких виявлено хронічні професійні захворювання,  на 34 особи (121 особа проти 87). Загалом професійні захворювання отримали працівники 11 підприємств, якими охоплено 4 галузі промисловості.

Переважна більшість професійних захворювань встановлена на підприємствах гірничо-металургійного комплексу міста, де умови виробничого середовища несприятливі для працюючих (пил, шум, вібрація, важкість праці).

В І півріччі 2021 року профзахворювання встановлені 121 особі, з них 37 особам встановлено  1 профзахворювання; 58 особам –  2;  28 особам –  3  і одній особі встановлено 4 профзахворювання (всього 241 захворювання).

 

В структурі професійних захворювань перше місце належить хворобам органів дихання –                           94 випадки – 39 % від загальної кількості. Друге місце: вібраційна хвороба – 54 випадки , або 22 %, третє місце  це – радикулопатія –  у 53 осіб (21,9%), на 4 місці – хвороби органів слуху у 32 осіб (13 %).

Найбільша небезпека розвитку патологій виявляється у прохідників, машиністів екскаваторів, водіїв автотранспортних засобів, машиністів бурових установок, машиністів конвеєрів, електрослюсарів (слюсарів) чергових та з ремонту обладнання, кріпильників, гірників тощо.

Однією із складових профілактичної роботи страхових експертів з охорони праці є пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці. Криворізьке відділення управління зосередило свої зусилля на проведенні роз’яснювальної роботи щодо необхідності створення роботодавцями безпечних і нешкідливих умов праці, наданні страхувальникам необхідних консультацій, сприянні у створенні ними ефективної системи управління охороною праці, проведенні аналізу причин виникнення страхових випадків і заходів щодо їх попередження, посиленні контролю за станом охорони праці на підприємствах.

Шляхи зменшення випадків травматизму та профзахворювань ми у відділенні бачимо два: по-перше – робітник повинен чітко дотримуватись вимог норм безпеки, а по друге – власник повинен виконувати вимоги законодавства про охорону праці.