1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

 
УКРАЇНА
Грушівська сільська рада
Апостолівського району
Дніпропетровської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25.06.2021 року №92/О Грушівка
Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади посадових осіб місцевого самоврядування Грушівської сільської ради

Відповідно до пункту 8 статті 59, пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Грушівської сільської ради, затвердженого рішенням VІ сесії VІІІ скликання № 109 від 28.04.2021 року, з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад та дотримання вимог чинного законодавства при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування:

 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста з бухгалтерського обліку (3 штатні одиниці) апарату Грушівської  сільської ради.
 2. Повідомлення про оголошення конкурсу оприлюднити на офіційному веб-сайті Грушівської сільської ради.
 3. Затвердити екзаменаційні білети на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних обов’язків на заміщення вакантної посади посадових осіб місцевого самоврядування Грушівської сільської ради .
 4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Грушівський сільський голова:                                      С.В. Мариненко

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова конкурсної комісії

 ________Сергій МАРИНЕНКО “25”червня 2021 року

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

для складання іспиту кандидатів на

заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

 1. Основні розділи Конституції України. Державні символи України.
 2. Обмеження, пов’язані з прийняттям та проходженням служби в органах місцевого самоврядування.
 3. Визначення термінів:  пряме   підпорядкування,              близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів
 4. Поняття та система місцевого самоврядування?
 5. Що таке балансова вартість основних засобів.

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова конкурсної комісії

 ________Сергій МАРИНЕНКО “25”червня 2021 року

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

для складання іспиту кандидатів на

заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування

 1. Форма правління в Україні.
 2. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.
 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»
 4. Форми та органи самоорганізації населення
 5. Дебіторська заборгованість, види.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова конкурсної комісії

 ________Сергій МАРИНЕНКО “25”червня 2021 року

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

для складання іспиту кандидатів на

заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

1 Об’єкти права власності українського народу.

 1. Право на службу в органах місцевого самоврядування.
 2. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 3. Законодавство про місцеве самоврядування
 4. Терміни реєстрації податкових накладних/розрахунків коpигування.

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова конкурсної комісії

 ________Сергій МАРИНЕНКО “25”червня 2021 року

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

для складання іспиту кандидатів на

заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

 1. Найважливіші функції держави.
 2. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи та види посад.
 3. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
 4. Загальна та виключна компетенція сільських, селищних, міських рад.
 5. Обов’язкові реквізити податкової накладної.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова конкурсної комісії

 ________Сергій МАРИНЕНКО “25”червня 2021 року

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

для складання іспиту кандидатів на

заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

 1. Обов’язки громадянина України.
 2. Класифікація посад та рангів в органах місцевого самоврядування.
 3. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.
 4. Повноваження виконавчих органів сільських. селищних, міських рад у сфері соціально- економічного і культурного розвитку, планування та обліку».
 5. Що означає Кредитове сальдо по рахунку 66?

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова конкурсної комісії

 ________Сергій МАРИНЕНКО “25”червня 2021 року

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

для складання іспиту кандидатів на

заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

 1. Право громадянина України на вибори.
 2. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.
 3. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
 4. Повноваження виконавчих органів сільських. селищних, міських рад у галузі бюджету , фінансів і цін..
 5. Призначення активних рахунків на підприємстві.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова конкурсної комісії

 ________Сергій МАРИНЕНКО “25”червня 2021 року

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

для складання іспиту кандидатів на

заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

 1. Система судів в Україні.
 2. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.
 3. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 4. Повноваження виконавчих органів сільських. селищних, міських рад щодо управління комунальною власністю
 5. Граничні норми добових витрат.

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова конкурсної комісії

 ________Сергій МАРИНЕНКО “25”червня 2021 року

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

для складання іспиту кандидатів на

заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

 1. Основні риси Української держави за Конституцією України.
 2. Оплата праці службовців органів місцевого самоврядування.
 3. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
 4. Повноваження виконавчих органів сільських. селищних, міських рад в галузі житлово- комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.
 5. Нарахування та виплата лікарняних працівникам бюджетних установ.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова конкурсної комісії

 ________Сергій МАРИНЕНКО “25”червня 2021 року

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

для складання іспиту кандидатів на

заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

 1. Конституційне право на працю.
 2. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.
 3. Антикорупційна експертиза
 4. Повноваження виконавчих органів сільських. селищних, міських рад у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
 5. Що таке амортизація основних засобів?

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова конкурсної комісії

 ________Сергій МАРИНЕНКО “25”червня 2021 року

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

для складання іспиту кандидатів на

заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

 1. Основні засади судочинства в Україні.
 2. Відпустки службовців органів місцевого самоврядування.
 3. Спеціальна перевірка
 4. Повноваження виконавчих органів сільських. селищних, міських рад у галузі будівництва.
 5. Що таке прямі витрати?

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова конкурсної комісії

 ________Сергій МАРИНЕНКО “25”червня 2021 року

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11

для складання іспиту кандидатів на

заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

 1. Органи місцевого самоврядування в Україні.
 2. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.
 3. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
 4. Повноваження сільського, селищного, міського голови.
 5. Ставка ЄСВ, що нараховує та сплачує підприємство з заробітної плати працівників.

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова конкурсної комісії

 ________Сергій МАРИНЕНКО “25”червня 2021 року

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12

для складання іспиту кандидатів на

заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

 1. Статус та повноваження Конституційного Суду України.
 2. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.
 3. Повна перевірка декларацій
 4. Порядок формування рад.
 5. Витрати, які формують первісну собівартість товарів, придбаних за оплату.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова конкурсної комісії

 ________Сергій МАРИНЕНКО “25”червня 2021 року

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13

для складання іспиту кандидатів на

заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

 1. Визнання найвищої соціальної цінності України.
 2. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.
 3. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування
 4. Сесія ради.
 5. Що таке статутний капітал підприємства?

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова конкурсної комісії

 ________Сергій МАРИНЕНКО “25”червня 2021 року

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14

для складання іспиту кандидатів на

заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

 1. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.
 2. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.
 3. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
 4. Секретар сільської, селищної, міської ради.
 5. Що таке валюта бухгалтерського обліку?

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова конкурсної комісії

 ________Сергій МАРИНЕНКО “25”червня 2021 року 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15

для складання іспиту кандидатів на

заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

 1. Статус прокуратури України за Конституцією України.
 2. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.
 3. Вимоги до поведінки осіб згідно Закону України «Про запобігання корупції».
 4. Депутат ради.
 5. Що таке кореспонденція рахунків?

 

 

Додатки :

СПЕЦІАЛІСТ (вимоги)