1545

Урядова гаряча лінія

Грушівська громада

Дніпропетровської області

(05656) 57770

Телефон

 
УКРАЇНА
Грушівська сільська рада
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Дніпропетровської області
XХІV СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
07.07.2023 с. Грушівка № 376
Про внесення змін до рішення «Про бюджет Грушівської сільської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 0450700000)»

Керуючись Бюджетним кодексом України, на підставі пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», враховуючи висновки постійних комісій сільської ради , сільська рада

ВИРІШИЛА

 1. Внести зміни до рішення сільської ради від 16 грудня 2022 року № 303/XX-VIII «Про бюджет Грушівської сільської територіальної громади на 2023 рік», виклавши його в новій редакції :
  1. Визначити на 2023  рік:

доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 49 462 271 гривні, у тому числі доходи загального фонду бюджету сільської  територіальної громади – 49 447 771 гривні та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 14 500 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі                       49 684 161  гривні, у тому числі видатки загального фонду бюджету сільської  територіальної громади – 49 337 342 гривні та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 346 819  гривень;

дефіцит за загальним фондом бюджету сільської територіальної громади  у сумі 221 890 гривні , згідно з додатком 2 до цього рішення.

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 5 000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду бюджету сільської  територіальної громади, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

Керуючись статтею 108 Бюджетного кодексу України, у разі отримання з інших бюджетів та надання з сільського бюджету у міжсесійний період цільових субвенцій та дотацій розподіляти їх між головними розпорядниками коштів сільського бюджету , виходячи з фактичної потреби у коштах цільових субвенцій а дотацій, розпорядженням сільського голови , з наступним затвердженням змін на сесіях сільської ради.

 1. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію сільських програм у сумі 9 275 863 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
 3. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України.
 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

 1. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення ;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового відділу Грушівської сільської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету сільської територіальної громади на депозитах, з подальшим їх повернення до кінця бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів.
 2. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового відділу Грушівської сільської ради отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету сільської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2015 року за №1103/25880 ( зі змінами) головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення ;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023  року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 1. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітетові сільської ради в особі сільського голови у процесі виконання бюджету сільської територіальної громади протягом бюджетного року здійснювати за погодженням з постійною комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів, та торгівлі з подальшим затвердженням на сесіях сільської ради:

перерозподіл видатків за кодами  програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів і обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним і спеціальним фондами бюджету сільської територіальної громади, у тому числі переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, переліку сільських  програм, що фінансуються за рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади, переліку комунальних підприємств і установ, яким надається фінансова підтримка з бюджету сільської територіальної громади;

врахування трансфертів з державного та інших бюджетів у доходній та видатковій частинах бюджету сільської  територіальної громади після прийняття відповідних рішень та нормативно-правових актів, визначення головного розпорядника за цими коштами;

передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого, якщо після прийняття рішення про бюджет сільської територіальної громади  відповідальність за виконання функцій  або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, переходить від одного розпорядника до іншого.

 1. На виконання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади, розпорядникам нижчого рівня та одержувачам коштів забезпечити:

в першочерговому порядку потребу в коштах на: оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань;

особистий контроль за реалізацією заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, у тому числі шляхом оснащення бюджетних установ і організацій сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

 1. За обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, дозволити фінансовому відділу Грушівської сільської ради здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в розписах та кошторисах , у розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу  бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним  та спеціальним фондом.
 2. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2023року.

15.Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 1. Внести зміни до додатків : « Програми заходів з територіальної оборони Грушівської сільської територіальної громади на 2023 рік», « Програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення на території Грушівської сільської територіальної громади на 2023 рік ».
 2. Затвердити « Програму фінансової підтримки комунальних підприємств Грушівської сільської ради на 2023 рік» .
 3. Фінансовому відділу Грушівської сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на фінансовий відділ Грушівської сільської ради ; контроль – на комісію сільської ради з питань планування фінансування, бюджету, та соціально- економічного розвитку .
Грушівський сільський голова Сергій МАРИНЕНКО

Додатки :

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Пояснювальна
Програма тероборона
Додаток
Паспорт
Програма
Паспорт
Програма